Coated Fabrics

สิ่งทอเคลือบ

ภาพรวม

ContiTech Elastomer Coatings คือผู้พัฒนาและผู้ผลิตสิ่งทอเคลือบ ผนังส่วนรอยต่อแบบยืดหยุ่น เซลล์เชื้อเพลิง และวัสดุไดอะแฟรมนวัตกรรม หน่วยธุรกิจนี้จะผลิตในเยอรมนีโดยเฉพาะ และเป็นผู้นำตลาดโลกด้านการผลิตวัสดุแพชูชีพ